جوان: مجردی زندگی کردن دختران قابل قبول نیست – اکیسار بزرگترین سایت تفریحی ایرانیان

روزنامه جوان نوشت: افزایش زندگی مجردی در میان زنان به چالشی جدی در کشور تبدیل شده است. آنطور که معاون مرکز آمار ایران می‌گوید با افزایش خانوار‌های تک‌نفره مواجهیم و مهم‌ترین دلیل این پدیده هم بالا رفتن تعداد افراد مجرد در کشور است
هنوز هم به‌رغم تمام تغییرات ارزشی و فرهنگی رخ داده در جامعه، اما زندگی مجردی به‌خصوص برای دختران در فرهنگ ایرانی چندان پذیرفته نیست. این رویه در برخی کلانشهر‌ها و به تعداد محدودی وجود دارد، اما برخی معتقدند این پدیده رو به افزایش است و میزان آن زنگ خطری برای کانون خانواده است. فاصله گرفتن خانواده ایرانی از موقعیت سنتی خود در دهه‌های اخیر، با تبعیت از الگو‌های غربی، تغییرات مهمی ازجمله موارد زیر را در شکل‌گیری و نحوه تداوم این نهاد اجتماعی ایجاد کرد؛ معاشرت‌های قبل از ازدواج، تغییر الگوی همسرگزینی و گرایش به برون‌همسری و ازدواج با غیر بستگان و خویشاوندان، تغییر در ساختار هرم قدرت در خانواده، تضعیف روابط خویشاوندی و احساس تنهایی خانواده و تغییرات وسیع در سبک زندگی و شیوه‌های آن تنها بخشی از تغییرات گسترده‌ای است که به سمت و سوی تضعیف نهاد خانواده پیش می‌رود و در این میان نوک پیکان این تهدیدات به سمت و سوی زنان و دختران نشانه گرفته شده است.

گرایش‌ها به سمت و سوی زندگی مجردی به‌خصوص از سوی زنان و دختران چالش‌برانگیز شده است.

با وجود این تنها عامل بالا رفتن تعداد خانواده‌های تک‌نفره و رواج زندگی مجردی در بین زنان کشورمان ازدواج نکردن دختران و عبور آن‌ها از سن ازدواج نیست بلکه بخش مهمی از زنانی که مجردی زندگی می‌کنند یا سرپرست خانوار هستند را زنان مطلقه تشکیل می‌دهند.

روزنامه جوان نوشت: افزایش زندگی مجردی در میان زنان به چالشی جدی در کشور تبدیل شده است. آنطور که معاون مرکز آمار ایران می‌گوید با افزایش خانوار‌های تک‌نفره مواجهیم و مهم‌ترین دلیل این پدیده هم بالا رفتن تعداد افراد مجرد در کشور است. علیرضا زاهدیان می‌افزاید: طی ۳۰ سال آینده جمعیت سالمند ایران رو به افزایش است و به بحران تبدیل می‌شود.